TEMPAT-TEMPAT PELANCONGAN DI NEGERI SELANGOR
Litar Antarabangsa Sepang

Litar Antarabangsa Sepang merupakan litar sukan motor Malaysia yang terbaik dan mempunyai kemudahan terbesar dari jenisnya di dunia. Litar ini boleh menampung 130,000 penonton pada satu-satu masa.