TEMPAT-TEMPAT PELANCONGAN DI NEGERI SELANGOR
Istana Alam Shah


Istana Alam Sah merupakan istanarasmi Sultan Selangor. Di istana inilahtempat baginda menjalankan tugas-tugasrasmi sebagai Sultan dan adat istiadat yangmelibatkan di Raja Selangor dilangsungkan.Istana ini terletak di bandardirajaKlang,Selangoriaitu di bahagian Klang Selatan.